تیم ما

دیانا عباسی

دیانا عباسی

موسس شرکت تست

علی حمیدی

علی حمیدی

موسس شرکت تست

آرن حیدری

آرن حیدری

موسس شرکت تست

آرین

آرین

موسس شرکت تست

سوفیا مظاهری

سوفیا مظاهری

موسس شرکت تست

هانیه خانی

هانیه خانی

موسس شرکت تست

0
سال ها تجربه
0
پروژه های تکمیل شده
0
رضایت مشتری
0
برنده شدن جایزه

کار اخیر

مهارت های ما

تحلیلی

راه حل

پروسه ها

سیستم سازی

This inflatable certificate is ISO certified under the auspices of Smart Nexus
تمامی حقوق برای کاشانی کیا محفوظ است